shingle-style-gambrel1
shingle-style-gambrel11
shingle-style-gambrel2
shingle-style-gambrel3
shingle-style-gambrel4
shingle-style-gambrel5
shingle-style-gambrel5B
shingle-style-gambrel6
shingle-style-gambrel7
shingle-style-gambrel8
shingle-style-gambrel9
shingle-style-gambrel10
shingle-style-gambrel11B
shingle-style-gambrel1
shingle-style-gambrel11
shingle-style-gambrel2
shingle-style-gambrel3
shingle-style-gambrel4
shingle-style-gambrel5
shingle-style-gambrel5B
shingle-style-gambrel6
shingle-style-gambrel7
shingle-style-gambrel8
shingle-style-gambrel9
shingle-style-gambrel10
shingle-style-gambrel11B

Shingle Style Gambrel

Winner of the 2014 Home Building Industry award (HOBI) for best In-Town custom home and the winner for best new construction technology.

shingle-style-gambrel1
shingle-style-gambrel11
shingle-style-gambrel2
shingle-style-gambrel3
shingle-style-gambrel4
shingle-style-gambrel5
shingle-style-gambrel5B
shingle-style-gambrel6
shingle-style-gambrel7
shingle-style-gambrel8
shingle-style-gambrel9
shingle-style-gambrel10
shingle-style-gambrel11B
shingle-style-gambrel1
shingle-style-gambrel11
shingle-style-gambrel2
shingle-style-gambrel3
shingle-style-gambrel4
shingle-style-gambrel5
shingle-style-gambrel5B
shingle-style-gambrel6
shingle-style-gambrel7
shingle-style-gambrel8
shingle-style-gambrel9
shingle-style-gambrel10
shingle-style-gambrel11B